Vzdělávání pro sociální pracovníky

Poradenské dovednosti - práce s videoukázkami

Seminář s akreditací MPSV (č. 2015/0721-PC/SP ze dne 16. 7. 2015)

Anotace

„Poradenství je jedna z cest, jak pomáhat lidem překonat jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní cíle a jak jich dosahovat.“
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.


V průběhu semináře k poradenským dovednostem se naučíte rozumět způsobům, formám a technikám vedení rozhovoru s klientem, s nímž se můžete setkávat anebo již se setkáváte na svých pracovištích.

Cílem takových setkání většinou bývá:
 potřeba společně s klientem prozkoumat situaci, která ho za vámi přivedla,
pomoci mu hledat jeho vlastní možnosti,
podpořit ho v pojmenování cílů, o něž usiluje,
společně s ním naplánovat takový krok nebo kroky, které povedou k vyřešení jeho situace.

Počítejte s tím, že klienti budou přicházet se záležitostmi, které bude možno vyřešit v rámci jednoho setkání, ale také se na vás obrátí ve chvíli, kdy není možné i při sebelepší snaze vyřešit problém/zakázku během jediného rozhovoru. Pak se vám bude stávat, že jedno setkání s klientem věnujete jen určité fázi naplánovaného průběhu rozhovoru a poradenství. Přitom je ale třeba mít stále na paměti, že obsah rozhovoru řídí klient. A jak na to (?) se dozvíte právě na našem semináři.

Program
Seminář je členěn na teoretickou a praktickou část. Ta spočívá v rozboru pěti natočených modelových situací, kterými jsou sezení s nemluvným klientem, agresivním a nespokojeným klientem, s depresivním klientem a se zahlcujícím klientem. 

Lektorky
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková  »
Mgr. Eva Slezáková  »


Kapacita

Maximálně 12 účastníků.

Pro koho je seminář určen
Program je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se pravidelně či občas setkávají s klienty v rámci poradenského rozhovoru. Akreditován je pro sociální pracovníky (akreditace MPSV). 

Délka trvání
16 vyučovacích hodin 

Cena
1 780,- Kč/osobu za dvoudenní seminář

Místo konání
EDU-ANABELL, z. ú., vzdělávací agentura InfoPoint, Masarykova 37, 5. patro, 602 00 Brno.

Termín konání
Termín není zatím vypsán, můžeme jej zrealizovat na klíč

Smluvní podmínky

Naše nabídka