Bc. Markéta Hermannová

Působila v Anabell jako psycholožka a terapeutka ve službách následné péče, kde primárně poskytovala individuální terapii, vedla uzavřenou terapeutickou skupinu a věnovala se také rodinné terapii.

Kromě vysokoškolského vzdělání v oboru psychologie a pedagogiky absolvovala mezinárodní terapeutický výcvik v tanečně pohybové terapii. Během výcviku působila na praxi na Psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích, kde realizovala tanečně pohybovou terapii se skupinou lidí s poruchami schizofrenního spektra. Tanečně pohybové terapii a dalším uměleckým terapiím se věnovala i v Anabell.

Naše nabídka