Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Metodik, lektor, konzultant a auditor v sociálních službách, kariérový poradce. Působí v neziskových organizacích a sociálních službách od roku 2006. Pracoval jako sociální pracovník s lidmi sociálně vyloučenými, se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním. Podílel se jako koordinátor projektů a vedoucí pracovník na koncepci a realizaci projektů s nadregionální působností se zaměřením na podporu lidí dlouhodobě nezaměstnaných a s různým zdravotním postižením, ale jako metodik sociálních služeb i na podporu pracovníků působících v sociálních službách a manažerů sociálních služeb. Absolvoval obory sociální práce, sociální pedagogika a poradenství. Spolupracoval jako HR konzultant a pracovní konzultant jak s neziskovými organizacemi, tak s firmami z oblasti výroby i služeb (více viz profil na LinkedIn).

Naše nabídka