Vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Semináře pro pedagogické pracovníky jsou koncipovány jako dva dvouhodinové bloky, ve kterých se lektoři zaměřují na téma poruch příjmu potravy z různých pohledů. Seminář je určen pro pedagogy, metodiky prevence, výchovné poradce i školní psychology.

Obsah semináře 
  Co jsou poruchy příjmu potravy (rozdělení a jejich příznaky), kazuistiky. 
  Modely vzniku, příčiny. Jak PPP rozpoznat.
  Jak mohou pomoci pedagogové, léčba.
  Mýty a omyly o poruchách příjmu potravy.

Cena jednoho semináře
1 000 Kč/osobu
7 000 Kč/za seminář pro skupin


Kapacita
Maximálně 18 účastníků

Místo realizace
EDU-ANABELL, z. ú., Masarykova 506/37, 602 00 Brno.

Semináře je možno nabídnout i tzv. na klíč a realizovat na vašem pracovišti.

Naše nabídka