Platební a storno podmínky
akreditovaných seminářů pořádaných EDU-ANABELL, z. ú.

Platné od 1. 9. 2023

Přihlášení

Pro přihlášení na seminář slouží on-line přihlašovací formulář u příslušného semináře na webových stránkách EDU-ANABELL. Kontaktní údaje uvedené v přihlášce budou sloužit ke komunikaci s pracovníky EDU-ANABELL. Na osvědčení o absolvování semináře musí být uvedeno jméno, příjmení, titul, datum a místo narození účastníka, proto jsou tyto informace v přihlášce vyžadovány a slouží výhradně pro tyto účely.

Odesláním přihlášky dochází k závaznému přihlášení na zvolený seminář.

Informace o semináři

Tři týdny před konáním semináře budou všem přihlášeným účastníkům zaslány konkrétní informace k termínu, které budou obsahovat:

 místo konání, harmonogram semináře, potřebné materiály k prostudování, aj.

 zálohovou fakturu k uhrazení účastnického poplatku. Cena každého kurzu je uvedena na webových stránkách EDU-ANABELL. Platba musí být připsána na účet organizace před konáním semináře.

Odhlášení ze semináře

V případě, že se se účastník nemůže dostavit na seminář, na který je přihlášený, prosíme o neprodlené předání informace na e-mail: edu.anabell@anabell.cz, nebo telefonicky na tel. číslo: 777 178 734.

V případě zrušení účasti ze strany účastníka:

a) více než 14 dní před termínem konání semináře bude zaplacený účastnický poplatek vrácen v plném rozsahu na účet, ze kterého byl seminář hrazen. 

b) 13–8 dní před termínem konání semináře bude účastníkovi vráceno 75 % uhrazeného účastnického poplatku. 

c) méně než 7 dní před termínem konání, nebo se účastník semináře osobně nezúčastní, bude uplatněné 100 % storno.

V případě, že se nemůže přihlášený účastník zúčastnit, může jeho místo zastoupit náhradník. O této změně je třeba informovat zástupce EDU-ANABELL na e-mailové adrese: edu.anabell@anabell.cz, nebo telefonicky na tel. číslo: 777 178 734.

Zrušení semináře ze strany EDU-ANABELL

V případě zrušení semináře ze strany pořadatele bude účastníkům nabídnuto:

a) vrácení zálohy v plném rozsahu na účet odesílatele,

b) převedení kurzovného na náhradní termín semináře, který proběhne nejpozději do 6 měsíců od původního termínu,

c) převod kurzovného na jiný seminář z nabídky EDU-ANABELL.

EDU-ANABELL, z. ú., se sídlem Masarykova 506/37, 602 00 Brno, IČ: 283 30 421 zpracovává vámi sdělené osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením GDPR, a to do doby ukončení potřebných administrativních úkonů.