V​zdělávání pro zdravotnické pracovníky

Vzdělávání je rozděleno na 2 bloky, každý trvající dvě hodiny.
V prvním se účastníci seznámí s klinikou poruch příjmu potravy – s etiologií, s rozdělením, s příznaky, s druhy terapií. Ve druhé části se seznámí s možnostmi přístupu a komunikace s pacienty s poruchou příjmu potravy. S důležitostí role zdravotní sestry v multidisciplinárním týmu v procesu léčby s klientem s poruchou příjmu potravy jak v hospitalizační, tak v ambulantní formě léčby.
Součástí vzdělávání jsou nácviky komunikace a práce s kazuistikami.

Lektor
Mgr. Eva Slezáková

Cena jednoho semináře
1 000 Kč/osobu
7 000 Kč/za seminář pro skupinu

Kapacita
Maximálně 12 účastníků

Místo realizace
EDU-ANABELL, z. ú., Masarykova 506/37, 602 00 Brno, nebo v prostorách objednatele.

Naše nabídka