Akreditované semináře

ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI O SLUŽBU

(Seminář s akreditací MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (č. A2020/0984-SP/PC/PP/VP)

Anotace
Kurz zpozorní účastníky na efektivní komunikaci jako nástroj k účelnému projednání situace a očekávání zájemců o sociální službu, stejně jako k srozumitelnému a vhodnému popisu možností v rámci sociální služby. A to tak, aby v jednání nebo později nevznikalo nadbytečné napětí a konflikty.
Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb a různé formy práce s klienty služeb.
Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné způsoby komunikace při jednání se zájemci o sociální službu za současného respektování hranic osobní odpovědnosti pracovníka i klienta.
Cílem je předat účastníkům kompetence a konkrétní postupy ke zvyšování účelnosti jednání se zájemci o sociální službu.

Lektor
Mgr. Tomáš Ergens, DiS. »

Kapacita
Maximálně 16 účastníků

Délka trvání
8 vyučovacích hodin/1 850 Kč/osoba

Místo konání
EDU-ANABELL, z. ú., Masarykova 506/37, 602 00 Brno 

Nejbližší termín
1. 3. 2024

Smluvní podmínky

Přihlášení na seminář
Pro přihlášení je potřeba vyplnit

online formulář

Naše nabídka