Mgr. Kateřina Markošová

Vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je absolventkou Kurzu lektorských dovedností v Konsens, vzdělávacích workshopů Facilitace a Participativních metod ve vzdělávání vedenými bratislavskou PDCS, kurzu Krize a krizové komunikace pod hlavičkou APRA. 

Má zkušenost s terapeuticko – zážitkovou skupinou pod vedením facilitátorek PCA a Existenciální analýzy a Logoterapie. Zajímá se také o arteterapii.

Naše nabídka