Mgr. Daniela Laníková

Odborné vzdělání jsem získala absolvováním oboru Nutriční terapeut na lékařské fakultě Ostravské univerzity a specializační vzdělání navazujícím magisterským studiem na Masarykově univerzitě v Brně. Zkušenosti s výživovým poradenstvím mě ale přivedly k prohlubování zájmu o téma poruch příjmu potravy a ke studiu psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ve své praxi se snažím skloubit přístup založený na důkazech, aktuální medicínské postupy s vytvořením podpůrného bezpečného prostředí a naprostým respektem klienta. Vnímám ale, že působení v oblasti prevence je neméně důležité.

Naše nabídka