PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

zakladatelka Centra Anabell, ředitelka Centra Anabell i EDU-Anabell, inspektorka kvality sociálních služeb, manažerka kvality péče v rámci reformy péče o duševní zdraví na MZ ČR. Lektoruje oblasti kvality v sociálních službách, naplňování lidských práv v sociálních službách a ve zdravotnictví, managementu neziskových organizací, manažerských a komunikačních dovedností, ekonomiky a řízení NNO apod.

Vysokoškolské studium absolvovala na FS VUT Brno a PdF MU Brno.

V průběhu své praxe se zúčastnila desítek odborných terapeutických kurzů a výcviků, je absolventkou výcviku v gestalt koučování (120 hodin), výcviku Psychoterapeutické přístupy (260 hodin) a dlouhodobého výcviku v supervizi a koučování v přístupu Solution focus (přístup zaměření na řešení) (686 hodin).

Naše nabídka