Bc. Kateřina Kosinová

Po dokončení studia bakalářské psychologie jsem začala v Centru Anabell působit jako peer konzultantka. Skrze svoji vlastní zkušenost jsem mohla dále pomáhat lidem, kteří bojují s potížemi, které jsem dokázala porazit. Přímá práce s klienty je pro mě velmi naplňující, momentálně pracuji s klienty s poruchami příjmu potravy a jejich blízkými v rámci individuálních sezení z pozice poradkyně na brněnské pobočce Centra Anabell. 

Kromě přímé práce na sezeních s klienty mi dává velký smysl se podílet i na aktivitách, které mohou vést ke zlepšení péče o lidi trpící poruchou příjmu potravy či k preventivním opatřením. Poslední takovou aktivitou bylo především vystupování na Kulatých stolech v Poslanecké sněmovně ČR. Mimo to mě také láká práce v oblasti krizové intervence, proto jsem také absolvovala výcvik v komplexní krizové intervenci a internetovém poradenství.

Ve svém volném čase ráda poznávám nová místa, učím se hrát na kytaru, ukulele, piano, skvěle peču a nově i háčkuju. Mým nejoblíbenějším koníčkem je vytváření přátelství po celém světě, tvoření prakticky čehokoli a pořádání různých oslav. Práci bez lidí bych si nedokázala představit.

Naše nabídka